Bezoek Secretaris-Generaal VWS, Erik Gerritsen aan Huis van de Waard in Ottoland.

Post on 08 October 2016
Hits: 2981

Ruim 1 jaar geleden hebben wij gereageerd op een twitter-bericht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om onderscheidende initiatieven in zorg en ondersteuning aan te melden. Dit heeft geresulteerd in het bezoek van Erik Gerritsen aan de Huizen van de Waard(HvdW) lokatie Ottoland. Naast de initiatiefnemers waren ook een delegatie van de gemeente, vrijwilligers en bezoekers aanwezig.

Gedurende het inhoudelijke deel zijn naast de huidige status, tevens de unieke aspecten van het concept HvdW besproken. Met name de inbreng van vrijwilligers en burgers, de grote verscheidenheid van activiteiten en het maatwerk spraken het ministerie bijzonder aan. Dit betrof ook de 1-op-1 begeleidingen die vrijwilligers van HvdW bij cliënten thuis uitvoeren. Daarbij werd ook de nauwe samenwerking met het Sociaal Team en professionals gezien als innovatief. Ook van de kant van het ministerie werden voorbeelden gegeven van het functioneren en besturen van het ministerie. Daarbij werd stevig gediscussieerd over een vijftal stellingen die de HvdW hadden opgesteld. Recente regelgeving en praktische verbeterpunten die de laatste tijd bij het ministerie zijn doorgevoerd waren onderdeel van het gesprek. Ook werd vanuit het ministerie aangedrongen om bij onduidelijkheden gewoon contact op te nemen met het ministerie van VWS. Deze oproep, waarbij de toegankelijkheid van het ministerie zo expliciet werd genoemd bleek ook later. In het gesprek werd duidelijk dat Erik Gerritsen een zeer benaderbaar persoon was met gevoel voor humor en een grote intermenselijke interesse. Onze wethouder Piet Vat werd door hem uitgedaagd om mee te doen aan de activiteit “bewegen voor ouderen”. Dit bleek niet eens zo eenvoudig en de “getrainde aanwezige ouderen” ontvingen daardoor extra waardering van de uitgeputte zorg-autoriteiten. Bij het bezoek aan de recent aangelegde participatie-tuin werd duidelijk dat Erik Gerritsen warme herinneringen koesterde aan de moestuin van zijn opa. Terug in de ruimte stortte Erik Gerritsen zich op het lesgeven aan onze nieuwe burgers, die na deze ervaring, kunnen zeggen Nederlandse les te hebben gehad van de Secretaris-Generaal van VWS!

 

Het bezoek gaf ons een unieke inkijk in het functioneren van het ministerie en de mens Erik Gerritsen, en van de zijde van VWS inzicht in de praktijk van zorg en ondersteuning, kortom een zeer geslaagd bezoek!